add_box

ILO 94 Uygulanmakta mıdır? Uygulanmıyorsa Neden?


view_headline Konu
13-12-2016, Saat: 09:14
#1
StoegerX20
StoegerX20
 
verified_user Ziyaretçi
ILO 94 Uygulanmakta mıdır? Uygulanmıyorsa Neden?
94 sayılı ILO sözleşmesi, 14.12.1960 tarihli ve 160 sayılı kanun ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmıştır. Bu husus, Resmi Gazete’nin 21.12.1960 tarihli ve 10686 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bu Sözleşmeye göre, kamu sektöründe iş  alan taşeronların işçilerine, sendika üyesi olmasalar bile, işin başlangıcından itibaren o işkolundaki toplu iş sözleşmesi uygulanmak zorundadır. 94 sayılı ILO Sözleşmesine göre,
  
(1) Muvazaalı taşeronluk ilişkisinde asıl işverenin işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesi taşeron işçilerine sendika üyesi olsunlar/olmasınlar geçmişe dönük olarak uygulanır;

(2) Muvazaalı taşeronluk ilişkisinde asıl işverenin işyerinde uygulanan bir toplu iş  sözleşmesi yoksa, o işkolunda en yaygın toplu iş sözleşmesi taşeron işçilerine uygulanır;

(3) Muvazaalı olmayan bir taşeronluk ilişkisinde asıl işverenin işyerinde uygulanan toplu iş  sözleşmesi taşeron işçilerine sendika üyesi olsunlar/olmasınlar geçmişe dönük olarak uygulanır;

(4) Muvazaalı olmayan bir taşeronluk ilişkisinde asıl işverenin işyerinde uygulanan bir toplu iş  sözleşmesi yoksa, o işkolunda en yaygın toplu iş sözleşmesi taşeron işçilerine uygulanır;

(5) Bu haklar, kamu kesiminde taşeronluk dışında anahtar teslimi iş veya müteahhitlik yoluyla iş  alanların çalıştırdığı işçiler için de geçerlidir.

28 yıl (10177 gün) sonra;
Bakanlar Kurulu ILO 94’ün uygulanmasını sağlamak üzere, 88/13168 sayılı kararı almıştır. Bakanlar Kurulu’nun kararı 01.11.1988 tarihli ve 19976 (asıl) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

16 yıl (5681 gün) sonra;
22 Mayıs 2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmi Gazete’de; Madde 7; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90’ıncı maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası andlaşma hükümleri esas alınır.”

Aslında bu durumları "hukukun üstünlüğüne" yemin eden milletin seçtiği vekillere veya bakanlara sormak lazım da, takan olmadığı için sormuyorum. 

http://i.hizliresim.com/PnkaD5.jpg
Cevapla


Hızlı Menü: